Trong suốt lịch sử, nhiều biểu tượng khác nhau đã được sử dụng để đại diện cho sức mạnh, sức mạnh và quyền lực. Có một truyền thống lâu đời về việc sử dụng động vật làm biểu tượng của nhà nước hoặc quyền lực, nhưng nó không kết thúc ở đó. Chúng tôi sẽ xem xét phổ biến nhất và nổi tiếng biểu tượng của quyền lực, được sử dụng trong các nền văn hóa khác nhau trên thế giới.

Đi bộ trên trái đất hàng nghìn năm, con người chúng ta chắc chắn đã trải qua rất nhiều điều. Chúng tôi đã kiên trì và tiếp tục làm như vậy cho đến ngày nay. Nhưng câu chuyện được kể như thế nào? Tổ tiên của chúng ta đã miêu tả sức mạnh của chúng ta như thế nào? Đối với những người tự hỏi, đây là biểu tượng của sức mạnh và tác động của chúng trong các nền văn hóa trên thế giới.

Bạn đang xem lại: Biểu tượng của Sức mạnh và Quyền lực

Hamsa, bàn tay của Fatima

Biểu tượng chamsa, còn được gọi là bàn tay của Fatima, ...

Alim

Alim là một biểu tượng Celtic có nguồn gốc từ chữ A trong...

Lee

Biểu tượng của Trung Quốc về quyền lực, sức mạnh hay sự làm chủ...

Uruz

Uruz là một biểu tượng, hay đúng hơn là một chữ rune từ vùng Scandinavi...